Предишен вид: Euphydryas maturnaСледващ вид: Euphydryas aurinia Към видовия списък Към началото

Euphydryas cynthia ([Schiffermüller], 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Hypodryas cynthia
 

Ареал: Европейски високопланински ендемит, срещащ се само в Алпите, Рила и Пирин.

Разпространение в България: Рила и северен Пирин от 1800 до 2800, но най-често над 2200 м надм. вис.

Биотоп: Алпийски тревисти ливади, обикновено сред клек и/или хвойна.

Биология: Едно поколение през юли и август. Хранителните растения на гъсениците в Алпите са Plantago и Viola (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Поради ограничения си ареал както у нас, така и като цяло това е според мен една от най-забележителните наши дневни пеперуди. Макар да не е пряко застрашена в момента, трябва да се смята за уязвима. IUCN категория: Vulnerable. Желателно е да се включи в Червената Книга на България.