Предишен вид: Euchloe ausoniaСледващ вид: Aporia crataegi Към видовия списък Към началото

Euchloe penia (Freyer, [1851])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Elphinstonia penia
 

Ареал: Южната част на Балканския п-ов, Турция, Ливан, Сирия, северен Ирак, западен Иран.

Разпространение в България: За пръв път у нас един мъжки екземпляр (на снимката) беше уловен от мен на височина 700-800 м по мраморните южни склонове между селата Парил и Нова Ловча на 18.4.1993 (Kolev 1994b). По-късно на базата на мои данни за точното местонахождение видът беше намерен на същото място и от други колекционери. След средата на 1990-те години по-нови находки от това място обаче няма въпреки многобройни посещения. Наскоро видът беше намерен в няколко нови находища в южен Пирин. Находището "Paril Col" [Парилски проход, седловината между Алиботуш и южен Пирин], съобщено от Abadjiev (1993) е погрешно и се отнася до находището, открито и правилно публикувано от мен.

Биотоп: Сухи скалисти мраморни склонове с южно изложение, обрасли с рядък храсталак.

Биология: По мои наблюдения две поколения годишно: първо през април и второ през юни и юли. Гъсениците се хранят с Matthiola fruticulosa (Brassicaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Много рядък вид с извънредно ограничен ареал у нас, нуждае се от по-нататъшни проучвания. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Euchloe ausoniaСледващ вид: Aporia crataegi Към видовия списък Към началото