Предишен вид: Euchloe gruneriСледващ вид: Euchloe penia Към видовия списък Към началото

Euchloe ausonia (Hübner, [1804])   

 

Ареал: Италия, югоизточна Европа, Турция и Близкия Изток до средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен главно в низините, но единични екземпляри се срещат до 1700 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни сухи, топли тревисти, каменисти и/или храсталачести места.

Биология: Две поколения годишно от април до юли. Гъсениците се хранят с различни зелеви (Brassicaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространена и сравнително често срещана пеперуда у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.


Снимка: Стоян Бешков