Предишен вид: Carterocephalus palaemonСледващ вид: Erynnis marloyiКъм видовия списък Към началото

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен до 1400 м.

Биотоп: Разнообразни открити тревисти места.

Биология: Две поколения годишно от април до август. Гъсениците се хранят с Lotus и Hippocrepis (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.