Предишен вид: Erebia oemeСледващ вид: Melanargia galatheaКъм видовия списък Към началото

Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)   

Лапландска кадифянка

Ареал: Силно разкъсан: обхваща високите планини на южна и средна Европа, северна Феноскандия, северен Урал и някои планини на южен Сибир.

Разпространение в България: Рила, обикновено не по-ниско от около 2200 м надм. вис.

Биотоп: Каменисти тревисти планински склонове и била.

Биология: Едно поколение годишно от края на юни до август. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Тази кадифянка има много ограничен ареал в страната ни. Трябва да се смята за уязвим вид с висока природозащитна ценност. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.