Предишен вид: Erebia neleusСледващ вид: Erebia pronoeКъм видовия списък Към началото

Erebia ottomana Herrich-Schäffer, [1847]   

Турска кадифянка

Систематика: Спада към трудната в систематично отношение група на Erebia tyndarus, под което име в по-старата ни литература се съобщават както този, така и предишния вид.

Ареал: Главно планините на Балканския п-ов, освен това има широко изолирани находища в единични масиви в южна Франция, северна Италия и Турция.

Разпространение в България: Рила, Пирин, Стара Планина, Осогово, Алиботуш и западните Родопи, от около 1400 (рядко по-ниско) до 2300 м надм. вис. Интересно е, че липсва на Витоша (виж също Coenonympha rhodopensis).

Биотоп: Поляни, ливади и мочури в иглолистни гори, тревисти субалпийски склонове и била.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Въпреки че е сравнително разпространена и често срещана в страната ни, тази кадифянка има ограничен ареал като цяло. IUCN категория: Lower risk, near threatened.

 

 
 

Предишен вид: Erebia neleusСледващ вид: Erebia pronoeКъм видовия списък Към началото