Предишен вид: Erebia euryaleСледващ вид: Erebia aethiopsКъм видовия списък Към началото

Erebia orientalis Elwes, 1900   

Българска кадифянка
 

Систематика: До неотдавна беше смятан за подвид на близкия европейски вид Erebia epiphron, който в разпространението си достига Република Македония и Румъния. Понастоящем orientalis се приема за самостоятелен вид.

Ареал: Балкански ендемит, чийто ареал се намира почти изцяло в границите на България. Извън страната ни се среща само на много ограничена площ в сръбската част на западна Стара Планина.

Разпространение в България: Рила, северен Пирин и високите части на западна и средна Стара Планина от 1900 до 2700 м надм. вис.

Биотоп: Влажни или сухи тревисти субалпийски и алпийски ливади.

Биология: Едно поколение годишно от юли до септември. Гъсениците явно се хранят с житни (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Тази забележителна кадифянка е една от най-интересните дневни пеперуди в България. Тя има много ограничен ареал в страната ни и като цяло. Въпреки че не е застрашена, трябва да се смята за уязвим вид, който поради ендемичния си характер има висока природозащитна ценност. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България и да бъде защитена със закон.

 

 
 
 

Предишен вид: Erebia euryaleСледващ вид: Erebia aethiopsКъм видовия списък Към началото