Предишен вид: Erebia melasСледващ вид: Erebia pandroseКъм видовия списък Към началото

Erebia oeme (Hübner, [1804])   

 

Ареал: Европейски ендемит със силно разкъсан ареал, обхващащ високите планини на южна и средна Европа.

Разпространение в България: Рила, Пирин, Витоша, Стара Планина, Осогово и западни Родопи, между около 1400 и 2600 м надм. вис.

Биотоп: Влажни тревисти склонове, покрайнини на иглолистни гори, долчинки на потоци, мочури и т.н.

Биология: Едно поколение годишно през юли и август. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Тази кадифянка има много ограничен ареал в страната ни и като цяло. Въпреки че не е застрашена, трябва да се смята за уязвим вид. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 
 
 

Предишен вид: Erebia melasСледващ вид: Erebia pandroseКъм видовия списък Към началото