Предишен вид: Erebia pronoeСледващ вид: Erebia oemeКъм видовия списък Към началото

Erebia melas (Herbst, 1796)   

Черна кадифянка

Ареал: Европейски ендемит, срещащ се само в планините на Балканския п-ов и Румъния.

Разпространение в България: Средна Стара Планина, Рила, Пирин, Алиботуш и западни Родопи, от около 1000 до над 2900 м надм. вис.

Биотоп: Сухи каменисти планински склонове и била.

Биология: Едно поколение годишно от края на юли до септември. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Тази кадифянка има ограничен ареал в страната ни и като цяло. Затова, и въпреки че не е пряко застрашена, трябва да се смята за уязвим вид с висока природозащитна ценност. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 
 

Предишен вид: Erebia pronoeСледващ вид: Erebia oemeКъм видовия списък Към началото