Предишен вид: Aphantopus hyperantusСледващ вид: Erebia euryaleКъм видовия списък Към началото

Erebia ligea (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Евразия от Франция до Япония.

Разпространение в България: Планинските райони от 800 до 2200 м, намиран и до 2600 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Тревисти места в или край смесени и иглолистни гори: поляни, горски пътища, просеки, планински склонове и т.н.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.