Предишен вид: Erebia ligeaСледващ вид: Erebia orientalisКъм видовия списък Към началото

Erebia euryale (Esper, [1805])   

 

Ареал: Европейски ендемит, среща се в планините на южна и средна Европа, както и в тайгата на европейска Русия от границата с Финландия на изток до Урал.

Разпространение в България: Планинските райони от 900 до 2600 м.

Биотоп: Тревисти места в или край иглолистни гори: поляни, горски пътища, просеки, планински склонове, субалпийски ливади и т.н.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 

Предишен вид: Erebia ligeaСледващ вид: Erebia orientalisКъм видовия списък Към началото