Предишен вид: Erebia rhodopensisСледващ вид: Erebia ottomanaКъм видовия списък Към началото

Erebia neleus (Freyer, 1833)   

 

Систематика: Спада към трудната в систематично отношение група на Erebia tyndarus, под което име в по-старата ни литература се съобщават както този, така и следващия вид. По-широко известен като Erebia cassioides (Reiner & Hohenwarth, 1792), но това име всъщност се отнася за друг вид от групата. Нови молекулярни изследвания показват, че този вид би трябвало да се раздели на поне два различни вида.

Ареал: Високопланински европейски ендемит, чийто ареал обхваща високите планини на южна и средна Европа.

Разпространение в България: Рила, северен Пирин и средна Стара Планина, от около 1800 до 2700 м надм. вис. Съобщенията за Осогово се нуждаят от потвърждение.

Биотоп: Тревисти каменисти субалпийски и алпийски склонове и била.

Биология: Едно поколение годишно от юли до септември. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Тази кадифянка има ограничен ареал в страната ни и като цяло. Въпреки, че не е застрашена, трябва да се смята за уязвим вид. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 

 

 

 

 

 

 


Предишен вид: Erebia rhodopensisСледващ вид: Erebia ottomanaКъм видовия списък Към началото