Предишен вид: Erebia orientalisСледващ вид: Erebia medusaКъм видовия списък Към началото

Erebia aethiops (Esper, [1777])   

 

Ареал: Евразия от Франция до Турция и западен Сибир.

Разпространение в България: Гористите планински райони от 900 до около 2100 м, известен от Стара Планина, Витоша, Рила, Пирин, Осогово и западните Родопи. Съобщаван и до 2600 м надм. вис. (Buresch & Tuleschkow 1929), но вероятно става въпрос за объркване с подобния, но по-високопланински вид Erebia pronoe.

Биотоп: Малки поляни, горски пътища, просеки, долини на реки и потоци и др. влажни места с шарена сянка в или край смесени или иглолистни гори.

Биология: Едно поколение годишно от юли до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид у нас, но според мен в действителност широко разпространен в зоната на смесените и иглолистните гори. IUCN категория: Lower risk, least concern.