Предишен вид: Tarucus balkanicusСледващ вид: Cupido osiris Към видовия списък Към началото

Cupido minimus (Fuessly, 1775)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Локален от морското равнище до около 1500 м надм. вис., най-много находища има от планините в западната и югозападната част на страната.

Биотоп: Храсталачести поляни, ливади, каменисти тревисти склонове, покрайнини на гори и т.н, обикновено на варовит терен.

Биология: Две поколения от май до юли. Гъсениците се хранят със зреещите семена на Anthyllis vulneraria (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид с неясен статут у нас, вероятно обаче не е застрашен предвид на широкото разпространение на подходящи биотопи. IUCN категория: Data Deficient, възможно Lower risk, least concern.