Свържете се с мен!

 

Една от главните цели на моя сайт е да създам връзки с възможно най-много природолюбители, интересуващи се от дневни пеперуди, от всички краища на страната ни. За да се опознае фауната на тези красиви наши насекоми на ниво, сравнимо с това в страните на Европейския Съюз (към който скоро ще се присъединим), е необходимо спешно да се натрупат колкото се може повече данни за тяхното разпространение. Особено важно това е за много слабо изследвани, но интересни райони като северна България (приоритетни райони: 1) влажните зони край Дунав и 2) варовитите райони, особено сухоречията, на Добруджа) и райони, от които има стари находища на много редки и възможно застрашени видове, като околностите на Бургас.

С моя сайт се надявам да стимулирам интереса към дневните ни пеперуди както сред отделните природолюбители, така и сред групи като например училищни кръжоци по зоология. Личният ми опит от дейността на такива кръжоци показва, че те са един много ефикасен начин както да се популяризира изучаването на пеперудите, така и да се натрупат качествени данни за тяхното разпространение. За да улесня дейността им, скоро тук ще обясня как се прави колекция с научна стойност.

Така че се надявам да установя връзки с тези от вас, които желаят да допринесат за опознаването на нашите дневни пеперуди. Също ще се радвам да помогна, доколкото е възможно, с определянето на екземпляри. За връзка с мен използвайте адреса kolevbutterfliesofbulgaria.com.

Здравко Колев

 

Главно меню

Списък на видовете