Предишен вид: Colias croceusСледващ вид: Colias caucasica Към видовия списък Към началото

Colias myrmidone (Esper, 1781)   

 

 

Ареал: Европейски ендемит, разпространен от Германия и Полша до северозападен Казахстан.

Разпространение в България: Много слабо познато, известни са стари екземпляри от Германския манастир и Стамболово. При Германския манастир според моите наблюдения явно вече не среща, въпреки наличието на подходящи биотопи и хранителното растение на гъсениците му.

Биотоп: Сухи храсталачести и каменисти, най-често варовити, места с хранителното растение на гъсениците.

Биология: Две поколения годишно от май до септември. Гъсениците се хранят с Cytisus (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се спешно от специални проучвания. IUCN категория: Data Deficient, възможно Endandered.