Предишен вид: ? Colias chrysothemeСледващ вид: Colias alfacariensis Към видовия списък Към началото

Colias hyale (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Европа без Средиземноморието, умерена Азия.

Разпространение в България: Много слабо познато, в старата наша литература под това име са смесвани два много приличащи си вида, hyale и alfacariensis. Единственото сигурно публикувано находище на hyale е Разград (събрал И. Стойчев, Abadjiev 1992). Според непубликувани материали в моята колекция разпространението на вида у нас обхваща северна и западна България.

Биотоп: Тревисти храсталачести места, люцернови полета.

Биология: Две или три поколения годишно от май до октомври. Гъсениците се хранят с люцерна (Medicago) и други бобови (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от специални проучвания. IUCN категория: Data Deficient.