Предишен вид: Colias erateСледващ вид: Colias myrmidone Към видовия списък Към началото

Colias croceus (Fourcroy, 1785)   

 

Ареал: Северна Африка, Европа без по-голямата част на Феноскандия, западна Азия.

Разпространение в България: Навсякъде.

Биотоп: Не е привързан към конкретен биотоп, среща се в най-разнообразни открити места.

Биология: Три, вероятно в най-горещите райони и повече поколения годишно през целия топъл сезон, от март до октомври. Гъсениците се хранят с различни бобови (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.