Предишен вид: Colias caucasicaСледващ вид: Colias hyale Към видовия списък Към началото

? Colias chrysotheme (Esper, [1781])   

 

 

Ареал: Евразийските степи и лесостепи от Унгария и Австрия до Алтай.

Привеждан няколкократно за България, но сигурни находки досега не са известни.