Предишен вид: Colias myrmidoneСледващ вид: ? Colias chrysotheme Към видовия списък Към началото

Colias caucasica Staudinger, 1871   

Балканска жълтушка

Ареал: Централните планински райони на Балканския п-ов, североизточна Турция, Задкавказието, южните склонове на Кавказ.

Разпространение в България: Рила, Осогово, има стари единични находки от западни Родопи около Велинград, северен Пирин и Витоша. От 1100 до 2200 м надм. вис.

Биотоп: Открити планински склонове с хранителното растение на гъсениците.

Биология: Едно поколение от юни до август. Гъсениците у нас се хранят с ендемичния балкански зановец (Chamaecytisus absinthioides, Fabaceae) (Abadjiev 1994).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се спешно от специални проучвания. През последните десетилетия у нас числеността на този забележителен вид с много ограничен ареал изглежда се е съкратила силно в сравнение с първата половина на 20-ти век. IUCN категория: Vulnerable, възможно Endandered. Една от четирите вида пеперуди, защитени със закон у нас. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 
 
 

Предишен вид: Colias myrmidoneСледващ вид: ? Colias chrysotheme Към видовия списък Към началото