Предишен вид: Colias hyaleСледващ вид: Gonepteryx rhamni Към видовия списък Към началото

Colias alfacariensis Ribbe, 1905   

 

Ареал: Средна и южна Европа, западна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен в цялата страна от морското равнище до около 1700 м.

Биотоп: Топли тревисти, храсталачести и/или скалисти места, най-често на варовит терен.

Биология: Две или три поколения годишно от април до октомври. Гъсениците се хранят с Hippocrepis comosa и Coronilla varia (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 

Предишен вид: Colias hyaleСледващ вид: Gonepteryx rhamni Към видовия списък Към началото