Предишен вид: Coenonympha rhodopensisСледващ вид: Maniola tithonusКъм видовия списък Към началото

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Северна Африка, Европа и Близкия Изток до Монголия.

Разпространение в България: Цялата страна от морското равнище до 1800 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни открити места.

Биология: Две или три поколения годишно през целия топъл сезон от март до октомври. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Един от най-широко разпространените и обикновени видове дневни пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern