Предишен вид: Pararge achineСледващ вид: Coenonympha arcaniaКъм видовия списък Към началото

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)   

 

Ареал: Умерена Евразия, в Европа много локален в централните части и на много места застрашен от изчезване. На Балканския п-ов е намерен единствено в нашата страна.

Разпространение в България: Много слабо познато, известен само по единични екземпляри, уловени в началото на 20-ти век в околностите на Бургас. Моите издирвания на този вид край Атанасовското езеро през 2003 се оказаха безрезултатни.

Биотоп: Влажни тревисти ливади в покрайнините на езера или други източници на влага.

Биология: Едно поколение годишно през юни и юли. Гъсениците се хранят с житни от род Poa (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Спешно изисква специални проучвания. Този влаголюбив вид е рядък и застрашен на много места в Европа и предвид силната степен на редукция и фрагментация на подходящите за него биотопи в околностите на Бургас има основания да се смята, че такова е положението и в нашата страна. IUCN категория: Data Deficient, възможно Endangered.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Pararge achineСледващ вид: Coenonympha arcaniaКъм видовия списък Към началото