Предишен вид: Coenonympha glycerionСледващ вид: Coenonympha rhodopensisКъм видовия списък Към началото

Coenonympha leander (Esper, [1784])   

 

Ареал: Югоизточна Европа от Балканския п-ов до Урал и Кавказ, Турция до Иран и Задкавказието.

Разпространение в България: Много локален от морското равнище до около 1600 м надм. вис. (лично наблюдение).

Биотоп: Сухи топли тревисти и храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно от май до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален, но понякога често срещан в местообитанията си вид; вероятно не е непосредствено застрашен. IUCN категория: Lower risk, near threatened.