Предишен вид: Coenonympha arcaniaСледващ вид: Coenonympha leanderКъм видовия списък Към началото

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)   

 

Ареал: От Европа (на юг само в планините) до Монголия.

Разпространение в България: Главно във високите ни планини до около 2200 м (лични наблюдения), но също широко разпространен в североизточна България на около 200-400 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти места в или край гори.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Сравнително разпространен и често срещан вид; не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.