Предишен вид: Coenonympha oedippusСледващ вид: Coenonympha glycerionКъм видовия списък Към началото

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)   

 

Ареал: Европа до Урал, Турция.

Разпространение в България: Цялата страна от морското равнище до 1600 м.

Биотоп: Тревисти храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно от май до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и обикновен вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.