Предишен вид: Phengaris nausithousСледващ вид: Plebeius sephirus Към видовия списък Към началото

? Chilades trochylus (Freyer, [1845])   

 

Ареал: Гърция, Африка, западна и средна Азия.

От България има съобщен един екземпляр, който според етикета си е уловен по южното ни черноморско крайбрежие между Ахтопол и р. Велека (Slivov & Abadjiev 1999b). Това находище е съмнително и изисква потвърждение (Kolev 2002a). Според мен е възможно този малък и трудно забележим вид да бъде намерен в най-горещата част на страната, Санданско-Петричката котловина.