Предишен вид: Cupido decoloratusСледващ вид: Scolitantides vicrama Към видовия списък Към началото

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Евразия, Северна Америка.

Разпространение в България: Навсякъде от крайбрежието до около 1900 м, отделни екземпляри достигат още по-голяма височина.

Биотоп: Храсталачести места и покрайнини на гори.

Биология: Две поколения годишно от април до август. Гъсениците се хранят с голям брой представители на различни семейства (Rosaceae, Rhamnaceae, Fabaceae, Ericaceae и др.).

Стeпен на застрашеност: Една от обикновените дневни пеперуди в България. IUCN категория: Lower risk, least concern.