Предишен вид: Heteropterus morpheusСледващ вид: Erynnis tagesКъм видовия списък Към началото

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)   

 

Male, Rhodopi Mts.

Ареал: Евразия, Северна Америка.

Разпространение в България: Планински вид, досега е известен от западни Родопи, Витоша и Рила.

Биотоп: Горски поляни, просеки, сечища и ливади, често на влажни места.

Биология: Едно поколение годишно, май-юли. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от проучване. IUCN категория: Data Deficient.


Снимка: Стоян Бешков