Предишен вид: Carcharodus lavatheraeСледващ вид: Carcharodus flocciferusКъм видовия списък Към началото

Carcharodus orientalis Reverdin, 1913   

 

Male, Kresna gorge

Систематика: Този вид е отделен от много сходния C. flocciferus едва в по-ново време. В много случаи сигурно определяне е възможно само по гениталии.

Ареал: Балкански п-ов, степите на югоизточна Европа, Мала Азия до Иран и Кавказ.

Разпространение в България: Много локален в най-топлите райони на южна България, северно от Стара Планина известен само от черноморското крайбрежие.

Биотоп: Скалисти и тревисти ксеротермни места.

Биология: У нас две, в най-горещите места вероятно три поколения годишно, от май до август. Гъсениците се хранят със Stachys (Lamiaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален и обикновено малочислен вид, нуждае се от по-нататъшни изследвания. IUCN категория: Data Deficient.