Предишен вид: Carcharodus alceaeСледващ вид: Carcharodus orientalisКъм видовия списък Към началото

Carcharodus lavatherae (Esper, [1783])   

 

Ареал: Южна и Средна Европа, западна Азия.

Разпространение в България: Локален в Южна България до 1200 м, много малко находища са известни северно от Стара Планина.

Биотоп: Горещи сухи скалисти места.

Биология: Едно поколение годишно през юни и юли. Гъсениците се хранят със Stachys (Lamiaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален, но със стабилни популации вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern. 

 
 
 

Предишен вид: Carcharodus alceaeСледващ вид: Carcharodus orientalisКъм видовия списък Към началото