Предишен вид: Carcharodus orientalisСледващ вид: Spialia orbiferКъм видовия списък Към началото

Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)   

 

Left: male, Rila Mts., right: female, Pirin Mts.

Систематика: Виж Carcharodus orientalis.

Ареал: Северна Африка, Европа, Азия от Турция до Алтай.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален от морското равнище до 2000 м, в Южна България главно в планинските райони.

Биотоп: Умерено влажни или сухи тревисти места.

Биология: Едно или две поколения годишно според надморската височина, от юни до август. Гъсениците се хранят със Stachys (Lamiaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен, но локален и малочислен вид. IUCN категория: Lower risk, near threatened. 

 

 
 
 

Предишен вид: Carcharodus orientalisСледващ вид: Spialia orbiferКъм видовия списък Към началото