Предишен вид: Erynnis marloyiСледващ вид: Carcharodus lavatheraeКъм видовия списък Към началото

Carcharodus alceae (Esper, [1780])   

 

Ареал: Южна и Средна Европа, западна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен до 1400 м.

Биотоп: Разнообразни слънчеви открити места.

Биология: Две поколения годишно от април до август. Гъсениците се хранят с Malva и Alcea (Malvaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Обикновен вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.