Предишен вид: Satyrium pruniСледващ вид: Lampides boeticus Към видовия списък Към началото

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Северна Африка, умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести поляни, ливади, покрайнини на гори и т.н.

Биология: Едно поколение от април до юни. Гъсениците се хранят с различни бобови (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.