Предишен вид: Argynnis inoСледващ вид: Argynnis hecate Към видовия списък Към началото

Argynnis daphne (Bergsträsser, 1780)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Brenthis daphne

Ареал: Южна и частично средна Европа, умерена Азия.

Разпространение в България: Навсякъде в гористите райони на страната от морското равнище до около 1700 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Покрайнини на гори, горски пътища, просеки и поляни, речни долини, храсталачести планински склонове.

Биология: Едно поколение от май до август. Гъсениците се хранят с листата на малини и къпини (Rubus) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 

Предишен вид: Argynnis inoСледващ вид: Argynnis hecate Към видовия списък Към началото