Предишен вид: Boloria diaСледващ вид: Boloria palesКъм видовия списък Към началото

? Boloria titania (Esper, [1793])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Clossiana titania

 

 

Ареал: Средна, южна (само в някои планини) и северна (Финландия, балтийските републики) Европа, умерена Азия, Северна Америка. На Балканския п-ов достоверно известен само от планините на бивша Югославия.

В Института по зоология - София има два екземпляра, които според данните на етикетите им са уловени в Пирин (хижа Гоце Делчев) и Рила (хижа Македония). на базата на тези екземпляри е публикуван като нов вид за страната (Slivov & Abadjiev 1999a). Тези находища обаче не могат да бъдат приети за сигурни (Kolev 2002a).

 

 
 
 
 

Предишен вид: Boloria diaСледващ вид: Boloria palesКъм видовия списък Към началото