Предишен вид: ? Boloria titaniaСледващ вид: Boloria graecaКъм видовия списък Към началото

Boloria pales ([Schiffermüller], 1775)   

 

Ареал: Европейски ендемит, който се среща в най-високите планини от Пиренеите до Румъния и югозападна България.

Разпространение в България: Рила и северен Пирин, от 2000 до около 2800 м надм. вис.

Биотоп: Както сухи, така и влажни тревисти, често каменисти субалпийски и алпийски биотопи: склонове, долини на потоци, лавинни улеи и била.

Биология: Едно поколение годишно през юли и август. Гъсениците се хранят с теменуги (Viola) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Този вид има много ограничен ареал в страната ни и като цяло. Въпреки че не е застрашен, трябва да се смята за уязвим вид, който поради ендемичния си характер има висока природозащитна ценност в Европа и у нас. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 
 
 
 

Предишен вид: ? Boloria titaniaСледващ вид: Boloria graecaКъм видовия списък Към началото