Предишен вид: Boloria seleneСледващ вид: Boloria eunomiaКъм видовия списък Към началото

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Clossiana euphrosyne

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Навсякъде в гористите райони на страната от морското равнище до около 1900 м надм. вис.

Биотоп: Покрайнини на гори, горски пътища, просеки и поляни, речни долини, храсталачести планински склонове.

Биология: Едно поколение от края на април до края на юли. Гъсениците се хранят с теменуги (Viola) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 
 

Предишен вид: Boloria seleneСледващ вид: Boloria eunomiaКъм видовия списък Към началото