Предишен вид: Boloria euphrosyneСледващ вид: Boloria diaКъм видовия списък Към началото

Boloria eunomia (Esper, 1800)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Proclossiana eunomia

 


Снимка: Стоян Бешков

Ареал: Северна и отчасти средна Европа, умерена и бореална Азия, Северна Америка.

Разпространение в България: Засега известен само от супалпийския пояс на средна Стара Планина на височина 1600-2200 м (Beshkov 1995). Явно се среща и в западна Стара Планина, тъй като наскоро е намерен в сръбската и част (наблюдавал Milan Djuric).

Биотоп: Влажни тревисти склонове.

Биология. Едно поколение годишно, лети най-вече през юли. Много рядък и локален вид. Гъсениците се хранят с Polygonum bistorta (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Този вид има много ограничено разпространение в България на южната граница на европейския си ареал и популациите му са малочислени. Въпреки че засега вероятно не е директно застрашен, трябва да се смята за уязвим. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да бъде включен в Червената Книга на България.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Boloria euphrosyneСледващ вид: Boloria diaКъм видовия списък Към началото