Предишен вид: Boloria eunomiaСледващ вид: ? Boloria titaniaКъм видовия списък Към началото

Boloria dia (Linnaeus, 1767)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Clossiana dia

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: В гористите райони на страната от морското равнище до около 1700 м надм. вис. (Abadjiev et al. 1999).

Биотоп: Покрайнини на гори, горски пътища, просеки и поляни, речни долини, храсталачести планински склонове.

Биология: Две или три поколения годишно от края на април до септември. Гъсениците се хранят с теменуги (Viola) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Boloria eunomiaСледващ вид: ? Boloria titaniaКъм видовия списък Към началото