Предишен вид: Plebeius artaxerxesСледващ вид: Plebeius semiargusКъм видовия списък Към началото

Plebeius eumedon (Esper, [1780])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Eumedonia eumedon
 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: В по-високите ни планини, засега известен от Стара Планина, Конявска Планина, Витоша, Рила, Пирин, Алиботуш и западните Родопи на височина от 500 до около 2000 м (Рила, наблюдавал R. Essayan, в Abadjiev 2001). Вероятно е намирането му и по другите ни високи планини.

Биотоп: Тревисти места с хранителното растение, обикновено в покрайнините на гори.

Биология: Едно поколение от юни до август. Гъсениците се хранят със здравец (Geranium, Geraniaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нужни са по-нататъшни изследвания на разпространението и популационната динамика на този много локален вид у нас. Като се има предвид обаче широкото разпространение на подходящи биотопи, едва ли е застрашен. IUCN категория: Data deficient, вероятно Lower risk, near threatened.

 
 
 

Предишен вид: Plebeius artaxerxesСледващ вид: Plebeius semiargusКъм видовия списък Към началото