Предишен вид: Plebeius agestisСледващ вид: Plebeius eumedonКъм видовия списък Към началото

Plebeius artaxerxes (Fabricius, 1793)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Aricia artaxerxes
 
Male, Rila Mts.

Систематика: Този таксон, освен че е много близък до предишния вид и често смесван с него (например в по-старата ни литература), е често разделян от някои автори на няколко отделни вида, но според мен без основание.

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Засега известен от Витоша, Рила, Пирин, Алиботуш и западните Родопи на височина от 600 до около 2000 м. Вероятно е намирането му и по другите ни високи планини.

Биотоп: Тревисти места, обикновено в покрайнините на гори.

Биология: Едно поколение от юни до август. Гъсениците се хранят с Erodium, Geranium (Geraniaceae) и Helianthemum (Cistaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нужни са по-нататъшни изследвания на разпространението и популационната динамика на този вид у нас. Предвид широкото разпространение на подходящи биотопи едва ли е пряко застрашен. IUCN категория: Data Deficient, вероятно Lower risk, near threatened.

 

Male, Pirin Mts.
 
 
 

Предишен вид: Plebeius agestisСледващ вид: Plebeius eumedonКъм видовия списък Към началото