Предишен вид: Plebeius anterosСледващ вид: Plebeius artaxerxes Към видовия списък Към началото

Plebeius agestis ([Schiffermüller], 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Aricia agestis

Ареал: Евразия, широко разпространен.

Разпространение в България: Навсякъде от крайбрежието до около 1700 м.

Биотоп: Разнообразни открити, обикновено топли и сухи места.

Биология: Две или три поколения годишно според надморската височина, от април до октомври. Гъсениците се хранят с Erodium, Geranium (Geraniaceae) и Helianthemum (Cistaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените дневни пеперуди в България. IUCN категория: Lower risk, least concern.