Предишен вид: Argynnis paphiaСледващ вид: Argynnis aglaja Към видовия списък Към началото

Argynnis pandora ([Schiffermüller], 1775)   

 

Ареал: Северна Африка, южна Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Почти навсякъде от морското равнище до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни топли места: градини, синори, запустяли селскостопански земи, покрайнини на гори, горски пътища, просеки и поляни, топли речни долини, храсталачести планински склонове. Обикновено възрастните се срещат там, където има магарешки бодли - любим източник на нектар.

Биология: Едно или две поколения годишно, от май до септември. Гъсениците се хранят с теменуги (Viola) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 

Предишен вид: Argynnis paphiaСледващ вид: Argynnis aglaja Към видовия списък Към началото