Предишен вид: Argynnis aglajaСледващ вид: Argynnis niobe Към видовия списък Към началото

Argynnis adippe ([Schiffermüller], 1775)   

 

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Навсякъде в гористите райони на страната от морското равнище до около 1600 м надм. вис.

Биотоп: Покрайнини на гори, горски пътища, просеки и поляни, речни долини, храсталачести планински склонове.

Биология: Едно поколение от май до август. Гъсениците се хранят с теменуги (Viola) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.