Предишен вид: Melitaea athaliaСледващ вид: Argynnis paphia Към видовия списък Към началото

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен в низините и ниските планински склонове и речни долини до 1000 м, но достига и до 1600 м надморска височина (лични наблюдения).

Биотоп: Храсталачести, често влажни рудерални места с хранителното растение.

Биология: Две поколения, които силно се различават по външен вид, през април-май (сезонна форма levana, на снимката отляво) и юли-август (сезонна форма prorsa, на снимката отдясно). Гъсениците се хранят с коприва (Urtica).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 

Предишен вид: Melitaea athaliaСледващ вид: Argynnis paphia Към видовия списък Към началото