Предишен вид: Hyponephele lupinaСледващ вид: Erebia ligeaКъм видовия списък Към началото

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Цялата страна до около 1500 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.