Предишен вид: Apatura iliaСледващ вид: Limenitis camillaКъм видовия списък Към началото

Apatura metis Freyer, 1829   

Южна лилава апатура


Снимка: Стоян Бешков

Систематика: В по-старата ни литература се споменава като форма на много подобния вид Apatura ilia. В по-ново време е установено, че това са два различни вида, които на места се срещат заедно.

Ареал: Югоизточна Европа и, след голямо прекъсване, Далечния Изток.

Разпространение в България: В равнините и подножията на планините до около 700 м надм. вис.

Биотоп: Горещи, обрасли с върби брегове на реки.

Биология: Две поколения годишно от края на май до август. Гъсениците се хранят с листата на върби (Salix) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Изглежда сравнително широко разпространен вид у нас, но предвид на ограничения си ареал в Европа и срещането си почти изцяло в гъсто населени земеделски райони според мен е от природозащитен интерес в България. Затова са необходими специални проучвания на разпространението и статута му у нас.  IUCN категория: Data Deficient, възможно Lower risk, near threatened.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Apatura iliaСледващ вид: Limenitis camillaКъм видовия списък Към началото