Предишен вид: Apatura irisСледващ вид: Apatura metisКъм видовия списък Към началото

Apatura ilia ([Schiffermüller], 1775)   

Лилава апатура

 

Ареал: Умерена Евразия, с прекъсване от Урал до Байкал.

Разпространение в България: В равнините и подножията на планините не по-високо от 1000 м надм. вис.

Биотоп: Главно обрасли с върби брегове на реки, горски пътища и просеки в речни долини.

Биология: Две поколения годишно от юни до септември. Гъсениците се хранят с листата на върби (Salix) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Сравнително широко разпространен и често срещан в биотопите си вид у нас.  IUCN категория: Lower risk, least concern.