Предишен вид: Gonepteryx cleopatraСледващ вид: Euchloe gruneri Към видовия списък Към началото

Euchloe cardamines (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Anthocharis cardamines
 
 Ново!

Ареал: Умерена Евразия от Испания до Япония.

Разпространение в България: Широко разпространен, до 1700 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни тревисти или храсталачести места, обикновено в гористи местности.

Биология: Едно поколение годишно, имагото лети от април до юли според надморската височина. Гъсениците се хранят с Cardamine pratensis и други зелеви (Brassicaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.